Main Menu

ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

(Γυμνάσιο - Λύκειο)

Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να πειραματιστεί, να δημιουργήσει και να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα:

Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας κ.ά)
Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος κ.ά)
Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος, αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.ά)
Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός κ.ά)
Ιστορία (πχ. με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη -του Αρχιμήδη- τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας εκείνης της εποχής καθώς και το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη)
Συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά projects (συνθετικές εργασίες).


Με την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές ασχολούνται με τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον πραγματικό κόσμο της επιστήμης, της εφαρμοσμένης μηχανικής και της σχεδίασης. Σχεδιάζουν,  χτίζουν και προγραμματίζουν πλήρως λειτουργικά πρότυπα. Μαθαίνουν να συμπεριφέρονται ως νέοι επιστήμονες διεξάγοντας απλές έρευνες, υπολογίζοντας και μετρώντας συμπεριφορές, καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους. Τέλος, προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.

Κατά την σχολική περίοδο 2016-2017 τα παιδιά του ομίλου της εκπαιδευτικής ρομποτικής ασχολήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την κατανόηση της έννοιας ενός ρομπότ αρχικά και στη συνέχεια ακολούθησε η κατασκευή και ο προγραμματισμός κάποιων βασικών αλλά και σύνθετων ρομπότ. Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Επίσης, οι συμμετέχοντες στον όμιλο ρομποτικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne D' Arc συμμετείχαν  στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Γυμνασίου, ο οποίος διεξήχθη τον Μάρτιο. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν "Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου".  Η δοκιμασία αφορούσε την περιπετειώδη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιούνταν πάνω σε ένα χάρτη και τα παιδιά έπρεπε να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα αυτοκινούμενο ρομπότ, το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσει τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μέγας Αλέξανδρος και να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες που θα συναντούσε. Η εκπροσώπηση του Σχολείου έγινε με δύο διαφορετικές ομάδες. Η προσπάθεια των παιδιών ήταν εξαιρετική και αποκόμισαν αρκετή εμπειρία και γνώση.

Καθηγητής του ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι ο κ. Ζουρτσάνος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Υπεύθυνη του ομίλου αυτού είναι η κ. Αγγελική Βώκου.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Γερακιανάκη Έλενα – Κρικοριάν Αρμάν)\

Σκοπός του ομίλου ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν προγραμματισμό διασκεδάζοντας και δημιουργώντας με φαντασία τις δικές τους αυθεντικές εφαρμογές. Παράλληλα, οι δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές καλλιεργούσαν την αναλυτική σκέψη και τη συνθετική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και φαντασία στο σχεδιασμό, δεξιότητες  επίλυσης  προβλημάτων, πνεύμα ομαδικότητας, συνεργατικότητας και υπευθυνότητας. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, να αναπτύξουν δεξιότητες  αλγοριθμικής προσέγγισης και να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αξιοποιώντας τις αρχές του οδηγούμενου από γεγονότα προγραμματισμού, που δεν προβλέπεται από τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα σπουδών.
Για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί αυτοί χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, το οποίο διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραμματισμό στους αρχάριους προγραμματιστές.

 

ΟΜΙΛΟΣ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

(β’ Γυμνασίου)

Στόχος του ομίλου της τρισδιάστατης αναπαράστασης είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων, ώστε οι μαθητές να είναι  σε θέση να δημιουργούν ολοκληρωμένα τρισδιάστατα γραφικά, γνωρίζοντας όλες τις φάσεις τεχνικών και παραγωγής τρισδιάστατου σχεδιασμού.Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκμάθησης των τρισδιάστατων γραφικών σκοπός είναι οι μαθητές:Να είναι σε θέση να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα με σωστή τοπολογία (topology) μαθαίνοντας όλες τις τεχνικές μοντελοποίησης για:
Architectural modeling
Hard surface modeling
Organic modeling
Να κάνουν retopology και UV-Mapping στα τρισδιάστατα αντικείμενα.
Να μπορούν να εφαρμόζουν υφές (texturing) στα αντικείμενα.
Να είναι σε θέση να αποδίδουν ρεαλιστικές ιδιότητες υλικών στις υφές τους (materials).
Να εφαρμόζουν βασικές αρχές φωτο-ρεαλισμού και σχεδιοκίνησης (animation).
Να γνωρίσουν τις τεχνικές της φωτογραμμετρίας και να κάνουν πρακτική στη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από φωτογραφίες.
Να προετοιμάζουν και να βελτιστοποιούν τα δικά τους 3D αντικείμενα για χρήση σε εφαρμογές, βίντεο, και παιχνίδια για υπολογιστή.
Τέλος, μέσα από δημιουργική συνεργασία, οι μαθητές να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις δουλειές τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία κατασκευής 3D παιχνιδιών και βίντεο.Παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση της δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών, οι μαθητές θα γνωρίσουν:
Πώς εφαρμόζονται τα 3D γραφικά στις διάφορες επιστήμες.
Την ιστορική εξέλιξη των 3D.
Θεωρητικά παραδείγματα τρισδιάστατου σχεδιασμού και μοντελοποίησης.
Όλες τις σημαντικές τεχνολογίες στον τομέα των τρισδιάστατων γραφικών.

Στην αρχή της φετινής χρονιάς κληθήκαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ποικίλους, ενδιαφέροντες  ομίλους και εμείς χωρίς δεύτερη σκέψη επιλέξαμε τον όμιλο των 3D απεικονίσεων! Στο πλαίσιο του ομίλου αυτού, ο καθηγητής μας, κ. Έκτορας Γκάτσος, μας ενέταξε στον χώρο του 3D, δείχνοντάς μας τη δουλειά που κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες μας ταινίες και παιχνίδια. Μας έδειξε πώς να χρησιμοποιούμε το SketchUp (πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας 3D μοντέλων), το Unity 5 (μηχανή δημιουργίας παιχνιδιών) και δημιουργώντας μια μικρή ομάδα καταφέραμε να φτιάξουμε ένα 3D παιχνίδι!  Μετά τη δημιουργία του παιχνιδιού στραφήκαμε στην επεξεργασία εικόνων και βίντεο. Συγκεκριμένα μάθαμε να χρησιμοποιούμε το Photoshop (πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων) και το Premiere Pro (πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι ο όμιλος των 3D απεικονίσεων αποτελεί έναν όμιλο που αξίζει να παρακολουθήσει κάποιος και είναι ενδιαφέρων ακόμα και για κάποιον που γνωρίζει ελάχιστα από υπολογιστές

Μάμουλας Παναγιώτης, Περίδης Κωνσταντίνος – β3 Γυμνασίου

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

share