Μενού

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
Η είσοδος στο Γυμνάσιο, σε μια νέα βαθμίδα εκπαίδευσης, σηματοδοτεί νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις. Ζούμε, εξάλλου, σε μια  νέα  κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα, στην οποία τα παιδιά μας καλούνται να ζήσουν ως Έλληνες πολίτες με συνείδηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητάς τους και ταυτόχρονα ως Ευρωπαίοι και ως παγκόσμιοι πολίτες.
Για να ανταποκριθούν οι μαθητές σ’ αυτές τις απαιτήσεις χρειάζεται να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια. Στέρεη γενική παιδεία, βαθιά γνώση των στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη, αυξημένη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους άλλους, κριτική ικανότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές.
Έχοντας επίγνωση της ανθρωποπλαστικής μας αποστολής προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον διευκόλυνσης των φυσικών αναπτυξιακών τάσεων του μαθητή, καθώς και ένα περιβάλλον γνήσιων παιδαγωγικών σχέσεων. Ο μαθητής ζει καθημερινά μέσα σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, που διευκολύνει τη συνεργασία με τον καθηγητή και το συμμαθητή.
Προσπάθειά μας είναι να παρέχουμε στο μαθητή με κάθε φροντίδα πληρότητας και αντικειμενικότητας όλες τις δυνατές πληροφορίες. Εκμεταλλευόμαστε όλα τα μαθήματα, για να προβάλλουμε στους μαθητές ανθρώπινες αξίες και αρετές. Ακόμη πιο σημαντικό μέλημά μας όμως είναι ο μαθητής με τη βοήθεια του καθηγητή να αναπαράγει τις προβαλλόμενες αξίες μέσα στη σχολική και προσωπική του ζωή. 
 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
Πρωινή ζώνη                    08:00 – 13:30  Δευτέρα έως Παρασκευή 
                                         
Απογευματινή ζώνη*       13:50 – 15:00   Δευτέρα έως Παρασκευή
*Προαιρετικά, το ωράριο της απογευματινής ζώνης επεκτείνεται  την Πέμπτη ως τις 16:30 και  την Παρασκευή ως τις 16:00 (όμιλοι).
 
 
Μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας και των στόχων του Γυμνασίου παρέχονται στους μαθητές και στις μαθήτριές μας τα ακόλουθα:
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
Πρώτη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο είναι η Γαλλική.
Οι μαθητές των τριών τμημάτων του ελληνικού προγράμματος χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα στην ώρα των Γαλλικών («πρωινών» και «απογευματινών») ανάλογα με το δίπλωμα που ετοιμάζουν.
 
Α’ : Για την α’ γυμνασίου, οι «πρωινές» ώρες είναι 2 διδακτικές ώρες (45 λεπτών). Οι «απογευματινές» ώρες είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 13:50-15:00. 
Στην α’ γυμνασίου υπάρχει ένα τμήμα αρχαρίων ή ημι-αρχαρίων και τμήματα DELF A2.
 
B’: Για τη β’ γυμνασίου, οι «πρωινές» ώρες είναι 1 διδακτική ώρα (45 λεπτών). Οι «απογευματινές» ώρες είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 13:50-15:00.
Στη β’ γυμνασίου υπάρχουν τμήματα DELF A2 και  SORBONNE B1.
 
Γ’: Για την γ’ γυμνασίου, οι «πρωινές» ώρες είναι 2 διδακτικές ώρες (45 λεπτών). Οι «απογευματινές» ώρες είναι Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 13:50-15:00.
Στην γ’ γυμνασίου υπάρχουν τμήματα DELF A2, τμήμα  SORBONNE B1 και SORBONNE B2
 
 
ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ               DELF A1 - A2 - SbB1
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ DELF A2 - SbB1
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ DELF A2 - SbB1-SbB2        
 
 
Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς τα πτυχία διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
 
·Βασική η οποία αφορά τα επίπεδα Α1,  Α2. Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας. 
·Μεσαία η οποία αφορά τα επίπεδα Β1, Β2. Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν πέρα από τις βασικές απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας και άλλους τομείς όπως οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά , νομικά θέματα κ.ά. 
 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
                                                           
ΓΕΝΙΚΑ
 
Δίνοντας έμφαση στην ευρεία γλωσσομάθεια, που είναι άλλωστε αίτημα των καιρών, το σχολείο μας προωθεί τη συστηματική διδασκαλία και της Αγγλικής. Η Αγγλική διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα από την γ’ δημοτικού μέχρι και την γ’ γυμνασίου. Στο Λύκειο, τα Αγγλικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής.
 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
 
Στην α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 τμήματα Αγγλικών ύστερα από κατατακτήριο τεστ που πραγματοποιείται στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Ο σχηματισμός τμημάτων με βάση το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών εξασφαλίζει την ομοιογένεια σε κάθε τμήμα, προϋπόθεση που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του κάθε μαθητή μας. Διδάσκουν έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές, οι οποίοι συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του συντονιστή του τμήματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι καθηγητές μας επιμορφώνονται μέσα από σεμινάρια εντός και εκτός σχολείου.
 
Και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, τα Αγγλικά διδάσκονται, σε επίπεδα, τόσο στο πρωινό πρόγραμμα (2-3 ώρες) όσο και στην απογευματινή ζώνη (3 ώρες) ολοκληρώνοντας έτσι ένα ενιαίο πακέτο διδασκαλίας 5 ή 6 ωρών εβδομαδιαία. Οι μαθητές του γυμνασίου προετοιμάζονται συστηματικά για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας πλήρως εναρμονισμένων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework)*.
Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge  και/ή Michigan κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα, ανάλογα με το επίπεδο που έχει κατακτηθεί σε κάθε τάξη.
 
ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α΄Γυμνασίου

(4 Τμήματα Αγγλικών)

5  Α2, Β1  ΚΕΤ, PET 

Β΄Γυμνασίου

(4 Τμήματα Αγγλικών)

 B1, B1+, B2  PET, FCE, ECCE

Γ΄Γυμνασίου

(4 Τμήματα Αγγλικών)

 B1+, B2, C1

 PET,

 FCE, ECCE

ADVANCED

 
 
 
Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο κέντρο Cambridge ESOL. Οι εξετάσεις Cambridge KET, PET, FCE διενεργούνται το Μάιο μέσα στο χώρο του Σχολείου μας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
Κύριος στόχος του Αγγλικού Τμήματος είναι οι μαθητές μας να αγαπήσουν και να κατακτήσουν τη γλώσσα έτσι ώστε να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν τόσο ως εφόδιο στις σπουδές τους ή τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Ο μαθητής είναι το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναπτύσσει δεξιότητες μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων και με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και τεχνολογικών μέσων που διαθέτει το σχολείο μας. Έτσι, το κανονικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με διαθεματικές εργασίες (projects), χρήση υπολογιστών και διαδραστικών πινάκων, παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων – readers- από την πλούσια συλλογή της σχολικής μας βιβλιοθήκης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξόδους (παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων στα Αγγλικά) και εκπαιδευτικές εκδρομές σε κολλέγια της Αγγλίας.
 
 
CEF* A1 A2 B1 B2 C1 C2
CAMBRIDGE KET PET

FCE

(Lower)

CAE

(Advanced)

CPE

(Proficiency)

MICHIGAN

Hellenic

American Union

BCCE ECCE ALCE ECPE

Χαρακτηρισμός

Αξιολόγηση

Μέτρια Γνώση

(10 Μόρια)

Καλή Γνώση

(30 Μόρια)

Πολύ Καλή Γνώση

(50 Μόρια)

Άριστη Γνώση 

(70 Μόρια)

Αντιστοιχία με Τάξεις

(Επίπεδα)

Α΄Senior

+

Μέρος της 

Β΄Senior

Μέρος της Β΄

+

C΄Class

D΄Class

E΄Class

+

FCE Class

Πρώτος χρόνος 

μετά το Lower

(Τάξη Advanced)

Δεύτερος χρόνος μετά το Lower

(Τάξη Proficiency)

 
* CEF = Common European Framework 
 (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για πιστοποίησης γλωσσομάθειας)
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
             
 Έχουν διάρκεια περίπου δύο εβδομάδων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε Κολλέγιο της Αγγλίας και της Γαλλίας εναλλάξ κάθε χρονιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνοδεύονται από καθηγητές της Σχολής. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση και η εξοικείωση με την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και η επαφή με τον αντίστοιχο πολιτισμό.
 
 
 
ΟΜΙΛΟΙ
 
Όλοι οι όμιλοι παρέχονται δωρεάν στους μαθητές και αποτελούν προσφορά της Σχολής.
 
Α.  Στη β΄και γ΄ Γυμνασίου λειτουργούν οι ακόλουθοι όμιλοι:
 
·β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Υγείας –Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας -  Σχεδίου – Εφημερίδα του Γυμνασίου - Ρητορικής/Επιχειρηματολογίας.
·β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  τα 3 τμήματα της α΄και β΄ Γυμνασίου έχουν συνδιδασκαλία . Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε 3 ομάδες . Η πρώτη ομάδα ασχολείται με το volleyball  η δεύτερη με το handball και η τρίτη με τους παραδοσιακούς χορούς.
·γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Παραδοσιακών χορών  - Ηandball – Volleyball - Μαθηματικών - Ρητορικής Επιχειρηματολογίας.
 
Β.  Για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου λειτουργούν μετά το πρόγραμμα των απογευματινών ξένων γλωσσών οι ακόλουθοι όμιλοι:
 
1.ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
2.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
3.ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
4.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  Σε συνεργασία με δημοσιογράφους από το ραδιοφωνικό σταθμό ΚΑΝΑΛΙ Ι του Πειραιά
5.ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
6. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
7. ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
8. ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (Μόνο για β' και γ΄' γυμνασίου)
9. ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΝΕΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 2014-2015
 
 
1.Εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας
 
2. Ρομποτικής
 
 
 Γ. Προαιρετικά:
 
Σάββατα και Κυριακές, οι μαθητές πραγματοποιούν μαζί με καθηγητές περιπάτους στον Πειραιά και την Αθήνα. Σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και υπό την εποπτεία καθηγητών του Γυμνασίου, πραγματοποιούνται εκδρομές από τον εκδρομικό όμιλο του Γυμνασίου. Επίσης παρέχεται στους μαθητές  η δυνατότητα εκμάθησης σκι και ιστιοπλοΐας. 
 
 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
Το σχολείο μας, πιστό στις αρχές του Χριστιανισμού και του Ανθρωπισμού και με αγάπη και ενδιαφέρον για το μαθητή προσφέρει δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες που δυσκολεύονται σε κάποια μαθήματα . 
Καθηγητές της Σχολής, διαφόρων ειδικοτήτων, διδάσκουν εθελοντικά τους μαθητές και τις μαθήτριες  που επιθυμούν τη βοήθειά τους στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 15.15΄-16.00.
 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όλες οι τάξεις του Γυμνασίου εκπονούν διαθεματικές εργασίες με την καθοδήγηση καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων.
 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
        
 Το σχολείο συνεργάζεται με την ψυχολόγο κ. Σοφία Ροχμέρ. Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς και κηδεμόνες τους μπορούν να συζητούν  μαζί της εντός του σχολείου δωρεάν κατόπιν ραντεβού.
 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
Μέσα στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) της γ΄ γυμνασίου παρέχεται συμβουλευτική σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που περιλαμβάνει:
 
Α. Συναντήσεις-συζητήσεις συμβούλων ΣΕΠ με τους μαθητές και τις μαθήτριες της γ’ γυμνασίου.
 
Β. Δυνατότητα για όσους μαθητές επιθυμούν να κάνουν ένα ‘Τεστ κλίσεων και δεξιοτήτων’, τα συμπεράσματα του οποίου μπορούν να συζητήσουν στη συνέχεια με την ψυχολόγο της Σχολής.
 
Γ. Ατομική συμβουλευτική από την υπεύθυνη καθηγήτρια ΣΕΠ κατόπιν ραντεβού. 
 
Δ. Λειτουργία της βιβλιοθήκης ΣΕΠ σε ορισμένες ώρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικές με τις σπουδές και  τα επαγγέλματα.
 
Ε. Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες με παρουσιάσεις επαγγελμάτων από επαγγελματίες σε πολλούς εργασιακούς τομείς.
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
1.Πραγματοποίηση βάσει προγράμματος επισκέψεων σε Ιδρύματα, Πινακοθήκες, Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους και βιομηχανίες τόσο της Αττικής όσο και άλλων νομών.
 
2.Προετοιμασία των μαθητών της γ΄γυμνασίου  για την ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο και ενημέρωση των ίδιων και των γονέων τους  για το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου.
 
3.Συνάντηση – ενημέρωση για το Γυμνάσιο των γονέων των μαθητών  της α΄γυμνασίου από το Διευθυντή του Γυμνασίου κ.Θ.Γεωργούση και τις υπεύθυνες των ξενόγλωσσων τμημάτων. 
 
4.Συνάντηση –συζήτηση των γονέων των μαθητών της α΄γυμνασίου με την ψυχολόγο της Σχολής.
 
5.Παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του θεατρικού ομίλου του Γυμνασίου στη Σχολή και σε φεστιβάλ εκτός Σχολής.
 
6.Συμμετοχή στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας.
 
7.Συμμετοχή στο διαγωνισμό των μαθηματικών για την γ΄Γυμνασίου που διοργανώνουν τα Ελληνογαλλικά σχολεία της Ελλάδας.
 
8.Συμμετοχή στο διαγωνισμό διηγήματος που έχει θεσπίσει η Βιβλιοθήκη  Κ. Λασκαρίδου.
 
9.Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά.
 
10.Συμμετοχή του περιβαλλοντικού ομίλου σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε.  και των Κέντρων Περιβάλλοντος στην Αργυρούπολη και στη Δραπετσώνα. 
 
11.Ενημέρωση για τους σεισμούς και τα μέτρα προστασίας τους.
 
12.Εβδομάδα βιβλίου. Συζήτηση των μαθητών και των τριών τάξεων με συγγραφείς που προσκαλεί η Σχολή. Έκθεση-διάθεση βιβλίων για μικρούς, νέους και εφήβους. 
 
13.Ομιλία ειδικού στους μαθητές και τις μαθήτριες της γ’  Γυμνασίου σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
 
14.Ομιλία διατροφολόγου στους μαθητές και τις μαθήτριες για θέματα διατροφής και υγιεινής ζωής.
 
15.Ομιλίες για ποικίλα θέματα της επιστήμης και του πολιτισμού.
 
16.Έκδοση μαθητικής εφημερίδας του Γυμνασίου.
 
17.Μαθήματα στους  διαδραστικούς πίνακες της Σχολής- επαφή με τις νέες τεχνολογίες. 
 
18.Συμμετοχή σε σχολικά πρωταθλήματα.
 
·Το Γυμνάσιο συμμετέχει στις «Διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» του Υπ.ΠΔΒΜΘ ( α΄φάση  το σχολικό έτος 2010-2011).
 
ΧΟΡΩΔΙΑ

1.Τραγουδά κάθε χρόνο στο παρεκκλήσιο της Σχολής Ορατόριο με γνωστούς Χριστουγεννιάτικους ύμνους.
 
2.Πλαισιώνει  και «ντύνει» μουσικά όλες τις σχολικές εορτές και επετείους.
 
3.Συμμετέχει κάθε χρόνο στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών που τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στην Καρδίτσα.
 
4.Συμμετέχει σε μεγάλα αφιερώματα  της Σχολής σε ποιητές, συνθέτες και στιχουργούς.
 
5. Ψάλλει στην Αγία Τριάδα του Πειραιά τη Θεία Λειτουργία στους μηνιαίους εκκλησιασμούς της Σχολής.
 
 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέπτονται ιδρύματα και συγκεντρώνουν  χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς:
 
1.Συμμετέχουν  στη διοργάνωση του Bazaar της Σχολής με φιλανθρωπικό σκοπό.
 
2.Επισκέπτονται το Γηροκομείο Πειραιά.
 
3.Προσφέρουν  γεύμα  για τους άπορους στις Αδελφές της Καλκούτας.
 
4.Προσφέρουν γεύματα στους άστεγους του Πειραιά σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.
 
5.Υιοθετούν παιδιά σε συνεργασία με την Action Aid.

 

Νομοθεσία για την φοίτηση